January 29, 2015

The Beatles - Berita Harian (Malaysia) July 12th 1964

The Beatles 
Berita Harian (Malaysia) 
July 12th 1964